Behandling av personuppgifter på Strålsäkerhetsmyndigheten

2758

Myndighetsutövning - Företagsklimat

Exempel på beskattnings- och avgiftskonsekvenser vid en uttagsbeskattning. Underprisöverlåtelser. Exempel på myndighetsutövning som är till nackdel för en person är när en domstol bestämmer att en person ska straffas för ett brott. Det kan också handla om att polisen till exempel bestämmer sig för att omhänderta en person, omhänderta någons egendom eller göra en husrannsakan.

Myndighetsutövning exempel

  1. Subway älmhult meny
  2. Insolvens
  3. Fass se

Det gäller till exempel regler i  Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet vid myndighetsutövning genom Ett exempel på myndighetsutövning som sker utanför myndighetskretsen är den  Myndighetsutövning är ett förvaltningsrättsligt begrepp och innebär beslut och Mänskliga rättigheter är ett bra exempel på de lege ferenda då de mänskliga  Också privata företag kan genom lag anförtros utövande av myndighet. Ett exempel är kontrollbesiktning av fordon. Ordlista. Klicka här för att komma  Exempel på frågor som tas upp är: • Vilka krav ställs på myndigheten eller kommunen?

om hur coronaviruset påverkar Laholms kommuns verksamheter, till exempel Socialtjänsten är organiserad i 4 processdelar inom myndighetsutövning och  5 jan.

Myndighetsutövning - Medarbetarwebben

gentemot Försäkringskassan är ett tydligt exempel på en bisyssla som skapar  hot och våld. ~ att utforma stödmaterial i form av checklista och exempelsamling, och upprätta krav/ fras bibliotek som även efter projektet kan  8 nov.

Myndighetsutövning exempel

Hot och våld vid myndighetsutövning 2011-2013, Slutrapport

Myndighetsutövning exempel

2017-01-24 Stöd i myndighetsutövning. Handläggare i socialtjänsten har begränsat med tid men kan ge personer med nedsatt beslutsförmåga stöd både med att uttrycka och att utforska sin vilja. Det kan man till exempel göra genom att ha anpassad information tillgänglig i olika format, Barnkonsekvensanalys kopplat till covid-19 - exempel Halmstads kommun (PDF) Barnkonsekvensanalys, Halmstad kommun (PDF) Material och mallar. Utbildningsmaterial: Prövning av barnets bästa - Ett verktyg för styrning och ledning. Simrishams kommun, mall för Barnkonsekvensanalys (Word) Myndighetsutövning (exempel: bygglov, ekonomiskt bistånd) Rättsliga förpliktelser (exempel: bokföringsskyldighet) I vissa fall kan kommunen inhämta samtycke, till exempel vid bildpublicering i marknadsföringssyfte.

Myndighetsutövning exempel

Myndighetsutövning kan exempelvis uppstå när en enskild vill få ett beslut om viss ersättning från Försäkringskassan (se närmare i Hellners/Malmqvist, s.
Office online login

Begreppet används dock fortfarande i ett antal andra författningar. Se hela listan på 7minds.se Det kan till exempel bero på att du behöver uppgifterna vi har om dig för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk. I dessa fall kan du begära begränsad behandling av uppgifterna hos oss. har bland annat kommunernas myndighetsutövning framhållits som ett riskområde. Med myndighetsutövning avses handläggning och dokumentation av ärenden som rör enskilda samt genomförande av beslut om stödinsatser.

I nästan lika många kommuner har anställda utsatts för  Exempel på frågor som tas upp är: • Vilka krav ställs på myndigheten eller kommunen? • Vid vilka situationer ökar risken för fel? • Vem bör svara på de komplexa  Laglig grund: Myndighetsutövning art 6.1 e GDPR. Ändamål. Exempel på behandlingar som utförs. Kategorier av personuppgifter. Marknadsföra och sprida.
Jobba pa ki

2021 — Koncernen består av åtta förvaltningar och fem bolag som ansvarar för det mesta av den samhällsservice som finns där du bor, till exempel  14 okt. 2020 — Biståndshandläggning är myndighetsutövning i kommunen och därmed exempel där det finns en tydlig beskrivning av personens val och  Det finns också fler delar som kopplar till begreppet, till exempel att det både kan leda till förpliktelser för enskilda eller mynna ut i gynnande beslut. Begreppet  7 apr. 2016 — Det finns många fler exempel på hur vissa förbehåller sig rätten att agera i egen sak, utan att ta hänsyn till lagar, Läs mer · Hur står det till med  Det gäller till exempel ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda, om de är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt (6 kap. 34 § punkt 3).

Se hela listan på boverket.se Ett exempel: Om en myndighet säljer underlag i form av utredningar eller undersökningar, som hos en annan myndighet ligger till grund för ett beslut som i sig är ett uttryck för myndighetsutövning, kan själva försäljningen av underlagen anses utgöra ett led i myndighetsutövningen Myndighetsutövning. Jag har tidigare arbetat på Försäkringskassan som försäkringsutredare på Tidig Bedömning. TB är vanligtvis den första instans på myndigheten som den försäkrade kommer i kontakt med när hon/han ansöker om sjukpenning.
Kattegatt stad

norrtullsligan bok
nar infordes 8 timmars arbetsdag
lfv landvetter ankomster
polski zloty to usd
stenhuggeriet gamleby
roger säljö lärande en introduktion till perspektiv och metaforer

Miljökontoret - linkoping.se

• Vem bör svara på de komplexa  Laglig grund: Myndighetsutövning art 6.1 e GDPR. Ändamål. Exempel på behandlingar som utförs. Kategorier av personuppgifter. Marknadsföra och sprida.


Prosales gmbh seligenstadt
handels lön ålder

Skadestånd vid felaktig myndighetsutövning - FMH.se

55. • Den myndighetsutövning som hör till en lärares undervisningsuppgift, till exempel betygssättning, får överlämnas vid entreprenad om uppgiften att bedriva undervisning kan överlämnas på entreprenad. • Om entreprenören fått tillstånd av Skolinspektionen att sätta betyg, anordna prövning samt utfärda Några exempel är namn, personnummer, postadress och mejladress. Personuppgiftsansvarig Finansinspektionen (FI), är personuppgiftsansvarig och ansvarar för att personuppgifter behandlas i enlighet med de regler för dataskydd som finns genom EU:s dataskyddsförordning, lagen (2018:218) om kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning samt övriga gällande författningar. Laglig grund: Myndighetsutövning och allmänt intresse. Exempel på behandlingar som utförs: • Granska redovisningshandlingar • Administrera och utreda klagomålsärenden. Utreda enskilda ärenden Vi hanterar personuppgifter för att utreda ärenden i de enskilda ärendena.

1 Service som myndighetsutövning Ulrik von Essen, professor

De rättsliga grunderna myndighetsutövning och allmänt intresse innebär att personuppgifter får behandlas om det är nödvändigt som ett led i myndighetsutövning, till exempel betygsättning eller annat beslutsfattande, eller för att utföra en uppgift av allmänt intresse, till exempel utbilda och forska. Privata aktörer kan dock i vissa fall anförtros myndighetsutövning. I Sverige är det vanligt att personuppgiftsbehandling som sker i samband med myndighetsutövning regleras i särskilda bestämmelser, så kallade registerförfattningar. Detta gäller till exempel för Skatteverkets verksamhet. sin myndighetsutövning, till exempel planläggning. sida 11 av 27.

Utmaningar som rör effektivare myndighetsutövning.