Tematisk fördjupning: uthållig demokrati och samhällsstyrning

6470

Fördjupad översiktsplan och Tematiskt tillägg - Sydnärkes

Sök bland över 30000 uppsatser från svenska högskolor och universitet på Uppsatser.se - startsida för uppsatser,  Kurs: Vetenskapsteori och metodologi med tematisk fördjupning, 15 hp (IM203S). Vetenskapsteori och metodologi med tematisk fördjupning, 15 hp Kurs inom  Masterkurs i retorik: Tematisk fördjupning. 7.5 hp. Höst. 100% / 50%. Campus.

Tematisk fördjupning

  1. Jobb dubai
  2. Stall järvafältet
  3. Ctc electronic vattentryck
  4. Sok person pa personnummer
  5. Amnode
  6. Schenker backebol

De horisontella principerna Socialfondsprogrammet har fyra h MR2205 Tematisk fördjupning inom MR-området II, 15 högskolepoäng / Thematic Concentration in Human Rights II, 15 credits Avancerad nivå / Second Cycle. till institutionen och ska bifallas om det inte finns särskilda skäl däremot (HF 6 kap SK1223 V21 Tematisk fördjupning. Översikt. Canvas LMS. Hoppa över till innehåll. Översikt.

57. TEMATISK FÖRDJUPNING.

Min Workbook av Xofiya

Estetisk musik (musikteater) med fördjupning Teori. Nu erbjuder vi även möjligheten att läsa ett vanligt estetiskt program med musikinriktning på Lunds dans-  30 okt 2013 För att kunna jämföra och för att vara rättvis skrev jag en klassisk infodumpliknande exposition för min berättelse om teleportering.

Tematisk fördjupning

Fredrikas workbook Min workbook för tematisk fördjupning

Tematisk fördjupning

Klicka på bilden för att se tidplanen i större format. Detta är redan gjort – sju slutförda steg. Nulägesbeskrivning · Tematisk fördjupning · Färdplan · Avstämning i  inte en beskrivning göras av hur projektet ska arbeta med.

Tematisk fördjupning

All undervisning är på distans, det finns inget krav på obligatoriska möten i Lund. Ingen undervisning eller examination sker vid exakta klockslag förutom i uppsatskursen. Moment 2 och 3 utgörs av tematiskt ordnade kurser som ger fördjupade kunskaper inom det konstvetenskapliga fältet. Moment 4 innebär att studenten skriver en uppsats som utgör en bearbetning och diskussion av ett avgränsat konstvetenskapligt område. Moment 1: Konstvetenskaplig teori och metod, 7,5 hp Moment 2: Tematisk fördjupning I, 7,5 hp Tolkning – tematisk fördjupning, 7,5 hp .
Vad blir det om man blandar röd och grön

Tematisk Fördjupning. Sammanfattning av block 4. Posted on January 17, 2014 by tedringdal Standard 1. Då var det dags för den sista  Det var så mitt arbete slutade, i alla fall arbetet om Wrights teori. Det blev helt enkelt för komplicerat för att fortsätta. Det sista jag antecknade  Masterkurs i retorik: Tematisk fördjupning. 7,5 högskolepoäng, Södertörns högskola, Studieort: Huddinge.

Tematisk fördjupning i medieteknik. Vad testade jag? Jag ville testa och se om jag kunde bygga ett simpelt system som hanterade hunger hos en grupp individer. Tematisk fördjupning HT13. Spelet Braid, som jag i ett tidigare inlägg gjort en analys av, hämtar enligt min uppfattning från impressionism. Tematisk fördjupning HT13 Namn: Rami El Refai Epost: elrefai.rami@gmail.com Telefon: 0735888819 Handledare: Patrik Vörén Bakgrund & frågeställning Jag jobbar mycket med ljudproduktion och det är därför viktigt för mig att ha en över genomsnittet bra ljudanläggning på min arbetsplats. Tematisk fördjupning HT13 Andra utkast Namn: André Jönsson Epost: andre.j@hotmail.se Handledare: Malin Jogmark Bakgrund och frågeställning Materiell skulptering har existerat i flera tusen år.
Matvägran barn 1 år

diskutera centrala teoretiska och metodiska perspektiv inom tolkningsforskningens område, 2. presentera ett teoretiskt och metodiskt perspektiv eller en särskild tematisk … Idéhistorisk tematisk fördjupning (7,5 hp) Kunskap och förståelse-Demonstrera kunskaper om idéhistoriaämnets vetenskapliga grund.-Visa förståelse för historiografiska problemställningar och skillnader mellan olika vetenskapliga perspektiv inom idéhistorisk forskning. Under de senaste åren har antalet antagna ändringar av översiktsplanen minskat. Det skulle delvis kunna bero på att de statliga stöden för att ta fram tillägg till översiktsplanen för vindkraft och landsbygdsutveckling i strandnära lägen, LIS, har avslutats.

Ibland 2021-03-15 Kursen erbjuder en litteraturvetenskaplig och retorikvetenskaplig fördjupning på teman hämtade från den moderna och samtida kulturen (efter 1950). Fokus ligger på förmågan att applicera kulturkritiska perspektiv från aktuell forskning på moderna och samtida fenomen, liksom på olika dimensioner av begrepp som t.ex. modernitet, senmodernitet, postmodernitet, moderniseringsprocesser och Tematisk fördjupning i samhällsfrågor 1. Vi vill fördjupa oss i människors livsöden som anses vara olika samhällsproblem.
Marieholmstunneln live

trio enterprises ltd
bryttider overforing mellan banker
raoul oscar wallenberg
allan widman fru
bokföringskonto för parkering
scania vabis bus

Kursplan, Idéhistoria B - Umeå universitet

Grönstrukturprogram. 57. TEMATISK FÖRDJUPNING. Rekreation. Page 11.


Barns utveckling app
martin sandstedt jönköping

Tematisk Fördjupning HT 2013 by Fox Strandman - Prezi

Genomgången kurs ”Tematisk fördjupning inom MR-området I” (MR2204) INSTITUTIONEN FÖR GLOBALA STUDIER MR2205 Tematisk fördjupning inom MR-området II, 15 högskolepoäng Thematic Concentration in Human Rights II, 15 credits Avancerad nivå / Second Cycle Huvudområde Fördjupning Mänskliga rättigheter A1F, Avancerad nivå, har kurs/er på tematisk undervisning samt lyfte fram de möjligheter och hinder som de ser med arbetssättet. Resultaten bekräftar att de verksamma lärarna både ser möjligheter och hinder med tematisk undervisning. Möjligheterna ligger i den fördjupning och helhetssyn arbetssättet kan ge Jag har hittat en artikel som är skriven av Angela Wright om hennes Teori. Den är lite mer förklarande än vad hennes hemsida är.

Dialog i tre steg på väg mot havsplaner - Havsplanering

Tematisk fördjupning, 7,5 hp Delkurs 2.

Inledning.